Bağışlarınızla Dünya Çocuklarına Umut Olun

Türkiye Maarif Vakfına yapacağınız her türden bağış %100 vergi indirimine tabidir.

Türkiye Maarif Vakfına yapacağınız bağışlar, 6721 sayılı Türkiye Maarif Vakfı Kanunu’nun 5. maddesine göre doğrudan vergi matrahından düşülebilmekte, böylelikle bağışçılarımız hem vergi yükümlülüklerinin gereğini yerine getirmekte hem de dünya çocuklarına umut olmanın manevi hazzını yaşamaktadırlar.

“Türkiye Maarif Vakfına yapılacak bağış ve yardımlar, gelir ve kurumlar vergisi matrahından indirilir.”